• no_NO
  • da_DK

Kaspersky DDos Protection

DDoS (Distributed Denial of Service) används för att attackera ett datorsystem eller nätverk genom att ett stort antal datorer samtidigt  gör ett stort antal anrop. Genom att använda sig av Kaspersky Labs Ddos Protection kan detta förhindras då det ej effektivt går att endast begränsa trafik från enskilda adresser.  

Hur påverkar DDos attacker?

När hackare använder sig av en Distributed Denial of Service (DDoS) attack kan skadan - och kostnaderna  vara förödande för de utsatta verksamheterna. DDoS attacker används för att inaktivera utsatta organisationers närvaro på nätet och kan få långvariga konsekvenser. DDoS är ett säkerhetshot som idag utvärderas och hanteras av många verksamheter, inom såväl offentlig som privat sektor. Det krävs väldigt få resurser för att iscensätta en DDoS-attack, men skadorna kan bli enorma.

Kaspersky DDos Protection

Kaspersky DDoS Protection ger en total, integrerad lösning som innehåller allt ett företag behöver för att försvara sig mot DDoS-attacker:

  • Special sensor software* – for installation on your site
  • Access to a resilient, distributed network of ‘cleaning centers’

  • Advanced intelligence about the latest DDoS attacks

  • The services of our Security Operations CenterExtensive support – including direct access to DDoS protection expertsPost-attack analysis and reports

 

Ladda ner Kaspersky DDos Protection faktablad>>
Läs mer om Kaspersky Labs DDos Protection>>