• no_NO
  • da_DK

Mio effektiviserar kundservice

Mio är en ledande svensk detaljhandelskedja för möbler och heminredning med ett 60-tal butiker i Sverige. Mio ägs av handlarna och drivs av en stark entreprenörsanda. Genom att erbjuda personliga inredningslösningar och ett positivt bemötande vill Mio inspirera kunderna att förnya sina hem.

Utmaning: Ville förkorta kundernas väntetider i butikerna

2008 genomfördes en utvärdering av försäljningsprocessen i Mios butiker. Det framkom att det fanns stora tidsbesparingar att göra för att förbättra kundservice och minska väntetiden för kunderna i butikerna. Försäljningsprocessen i Mios butiker sker ofta över flera olika avdelningar. Säljaren får kontakt med kunden på en avdelning och tar sedan ofta med sig denne till en annan avdelning för att köpa ytterligare varor eller hantera betalningen.

Tidigare innebar detta att personalen var tvungen att logga ut ur systemet på en dator och sedan logga in på en annan dator, där ärendet kunde slutföras. Processen med att logga av och på kunde ta flera minuter och var omständlig och tidsödande, såväl för personalen som för kunden. Ytterligare en utmaning Mio hade var att man inte hade översikt över vem av medarbetarna som lagt en viss beställning.

 

Hantering av applikationer behövde effektiviseras

Ytterligare ett behov av effektvisering som identifierades var använ­dandet av applikationer. Mio började sin resa tillsammans med Citrix redan 1999 och använder även ett flertal andra system inom organi­sationen. Bland annat användes flera olika versioner av IBM AS/400, kassasystem och system för CRM och säljstöd på de olika butikerna.

Här fanns det ett behov av att effektivisera arbetet med, och införandet av, applikationer. Tidigare gjordes detta lokalt på de olika butikernas IT-avdelningar, vilket krävde att den lokala IT-avdelningen hade ett antal personer på plats. Samtidigt som Mio skulle införa affärssystemet Movex gjorde man en översyn av IT-avdelningens effektivitet och kom fram till att man skulle tjäna på att förlägga mer av hanteringen av IT-systemen centralt.

 

Lösning: Smarta kort och mjukvara från Citrix effektiviserar försäljningsprocessen

För att göra försäljningsarbetet smidigare för både kunder och medar­betare valde Mio att börja använda smarta kort från kortleverantören SecMaker.

Införandet av smarta kort har inletts stegvis. Idag använder 50 procent av butikerna de smarta korten och den siffran beräknas vara uppe i hundra procent inom två år. Lösningen innebär att Mios medarbetare tar med sig det personliga kortet och den session som startats på en avdel­ning i butiken, därefter kan kortet tas ut och sättas i en annan dator på en annan avdelning för att fortsätta sessionen. Medarbetaren kan därmed använda sin profil på den nya datorn inom några sekunder.

För att även effektivisera hanteringen av applikationer valde Mio mjukva­ran Citrix XenApp. Med XenApp levereras applikationer snabbt genom streaming- eller virtualiseringstekniken i XenApp, utan att lämna data­centret. XenApp tar bort behovet av att installera och hantera applikatio­ner lokalt på individuella arbetsstationer, vilket förenklar hanteringen och sänker kostnaderna när det gäller test, support och leverans av applika­tioner. Den underliggande intelligensen i XenApp väljer automatiskt den bästa leveransmetoden baserat på användare, applikation och plats.

Mio har under hela processen samarbetat med Citrix partner Bradata, specialister inom teknisk konsulting och IT-Drift, samt certifierade som Citrix Gold Solution Advisor.

 

Resultat: Effektivare IT och bättre kundservice

Mio upplever ett flertal fördelar efter att de smarta korten har börjat användas i kombination med Citrix XenApp. Mios medarbetare får snabbt och smidigt tillgång till de applikationer de behöver, vilka också är bättre integrerade med de andra av butikernas system. IT-avdelningen finns idag uteslutande på huvudkontoret i Tibro, vilket har minskat kostnaderna för lokal IT-personal betydligt. Dessutom har köerna i butiken minskat och personalen kan lägga mer av sin tid på att hjälpa kunderna.

– Vi vill ge Mios kunder både varor och kundservice med hög kvalitet, och då är det viktigt att kunna genomföra köpet snabbt och smidigt. Med hjälp av de smarta korten och Citrix XenApp har vi lyckats effekti­visera hela köpprocessen och få mer nöjda kunder, säger Johan Djurberg, Systemansvarig på Mio.

Applikationseffektiviseringen har haft effekter både på IT-avdelningen och medarbetarna i butikerna. IT-avdelningen kan lägga mer av sin tid på att utveckla verskamheten istället för att hantera IT-administration på de lokala butikerna, medan de butiksanställda nu har programvara som är bättre integrerad med de andra butikerna. Därmed går det snabbare att kontrollera exempelvis lagersaldon och samordna ärenden mellan butikerna. Genom arbetet med Citrix XenApp och de smarta korten har vi kunnat uppnå både kostnadsfördelar och en förbättrad kundservice så projektet har varit mycket lyckat, säger Johan Djurberg.

 

Framtida planer?

Mio utvärderar just nu produkten Citrix XenDesktop 4 för att under 2010 eventuellt inleda arbetet med skrivbordsvirtualisering.

– Fördelarna som vi ser med skrivbordsvirtualisering är att man kan effektivisera det lokala arbetet med applikationer så att våra anställda kan komma åt information från sina desktops snabbare även om man inte har tillgång till den fysiska datorn. Här kan vi göra stora effektivise­ringar, säger Johan Djurberg.

PDF Mio casestudy