• no_NO
  • da_DK

16.05.19 Commaxx i Nordiskt distributörsavtal med Dell Software

Stockholm den 19 maj 2016

DELL Software har undertecknat ett nordiskt samarbetsavtal med Commaxx. Avtalet innebär att Commaxx blir distributör för IT-företagets softwarelösningar i Norge, Sverige och Danmark. Commaxx har sedan tidigare varit distributör för DELL i Norge men nu utökas ansvaret till att även omfatta Sverige och Danmark.

Avtalet understryker Dells skalbara go-to-market strategi och pågående engagemang för kunder, partners och distributörer.

– Syftet med vår nya strategi är att bli mer skalbara och mindre sårbara i Norden, Säger Paul Virgili, ansvarig för Norden och Benelux inom DELL Software. Med hjälp av de värdeadderande distributörerna vill vi bygga en stabil plattform för vår försäljning. Commaxx väljer vi då de har ett stort partnernätverk samtidigt som de har en stor kompetens inom de områden vi nu ska fokusera på; database, performance management, Microsoft platform management, data production och End Point system mangement.

Commaxx, den ledande värdeadderande distributören i Norden för kundlösningar, virtualisering, moln och säkerhet, upplever en stark tillväxt på den nordiska marknaden. Företaget har sedan tidigare haft Dells hårdvarulösningar i sin portfölj, och med det nya avtalet kommer de även att kunna sälja Dell Softwares System och Information Management-lösningar, på så sätt kan Commaxx nu erbjuda en komplett produktportfölj till marknaden.

– DELL Softwares System- och Information Management-lösningar utgör en bred produktportfölj med innovativa produkter som används av många kunder. Avtalet och DELLs fokus på distributörer utgör en spännande möjlighet för Commaxx och vårt partnernätverk i Norden. ", säger Robert Wadstein, VD för Commaxx i Sverige. 

För ytterligare information v v kontakta 

Robert Wadstein, VD 
Commaxx AB 
Tel: +46 766 345 099
E-post: robert.wadstein@commaxx.se

Om Commaxx

Commaxx erbjuder tekniska lösningar som möjliggör en ökad konkurrensförmåga och lönsamhet. Lösningarna levereras av ett starkt nätverk av auktoriserade återförsäljare med hög kompetens. Företaget har en unik expertis rörande lösningar för virtualisering, säkerhet samt administration av infrastruktur, och är distributör för starka varumärken som Citrix, Dell Wyse, Kaspersky, SafeNet och AppSense. Commax-koncernen etablerades 1992, och har varit distributör för Citrix sedan 1996 och har vunnit en mängd prestigefyllda utmärkelser för sitt arbete som distributör. Företaget drog igång sin verksamhet i Sverige och Danmark 2010. För mer information se www.commaxx.se.

Om Dell

Dell Inc. värdesätter kundernas önskemål och levererar innovativ teknik och tjänster som ger dem kraften att göra mer. För mer information, besök www.dell.se.


Robert Wadstein, VD på Commaxx

Paul Virgili, Director, Nordics & Benelux på Dell Software