• no_NO
 • da_DK

Virtuella klienter

Virtuella klienter, eller VDI (Virtual Desktop Infrastructure) är en lösning för fjärranslutning till Windows XP/Vista-baserade datorer som är implementerade i virtuell infrastruktur. Med VDI får du bland annat snabb installation av ny dator, mobilitet – ”always on” och programkompatibilitet, och du förhindrar att data kommer på avvägar. Commaxx levererar alla komponenterna i en VDI-lösning.

Hur fungerar VDI?
 

 • Programkörning, databearbetning och datalagring sker i en personlig centraliserad dator, och informationen i den centrala datorn blir tillgänglig på skärmen för användaren via fjärrprotokoll (RDP eller ICA).
 • Installation, konfiguration och drift av en virtuell dator görs på vanligt sätt med traditionella verktyg, som vilken annan dator som helst i nätverket.
 • Eftersom klientoperativsystem i en VDI-lösning bearbetas i delad maskinvara (virtuell infrastruktur) måste man ta hänsyn till effektiv administration, lastbalansering, sessionskontroll och säker tillgång. Programvara från Citrix har funktioner för att hantera detta.

Personligt eller delat klientoperativsystem?
Vid implementering av VDI måste man också ta ställning till tilldelning av personligt eller delat klientoperativsystem. Med personligt klientoperativsystem får användaren en egen virtuell dator som tilldelas permanent till användaren, medan man med delat klientoperativsystem blir tilldelad en ny virtuell dator från en ”pool” vid varje inloggning.

Vad som är att föredra beror på användarens behov, men bör också bedömas med hänsyn till kravet på standardisering. Ett delat klientoperativsystem ställer högre krav på standardisering för att förhindra ändringar i den virtuella datorn, medan ett personligt klientoperativsystem ger fler möjligheter till användaranpassningar.

Allmänna fördelar med virtuella klienter

 • Snabb installation av ny dator
 • Mobilitet (”always on”)
 • Förhindrar ”data på avvägar”
 • Enklare att migrera operativsystem
 • Programkompatibilitet
 • Personanpassning
 • Dynamisk resursallokering
 • Hög tillgänglighet

Läs mer om VDI här