Commaxx Cloud Bootcamp 2019 - Göteborg

Nov
Göteborg

Välkommen på Commaxx Cloud Bootcamp 2019. Här får du hands-on training på Citrix Managed Desktop, som bygger på Microsoft Windows Virtual Desktop samt uppdateringar på ControlUP och Igel