9 av 10 är oskyddade - därför behöver era kunder en WAF

Applikationssäkerhet förbises ofta eller missförstås, vilket har gjort att många företag är utsatta för en stor risk...

 I en ny rapport fann man att attacker av webbapplikationer har fördubblats det senaste året till nästan 43 procent av alla attacker som analyserats. (Källa: Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR))

DBIR rapporterar också att felkonfigurationsfel har ökat stadigt vilket kan leda till intrång. En webbapplikationsbrandvägg är konstruerad för att skydda applikationer från externa och interna hot. Open Web Application Security Project (OWASP) upprätthåller OWASP Top 10, som identifierar de tio mest kritiska webbapplikationshoten. Listan skapas från inmatningar av säkerhetsundersökningar och uppdateras årligen. Läs mer om OWASP här.

Hjälp era kunder att säkra upp sina applikationer och websidor med den bästa brandväggen oavsett om det är i molnet, on-prem eller en hybrid. 

Barracuda tillhandahåller även WAF som tjänst. I videon nedan visar Barracuda hur lätt det är att impelmentera WAF-as-a-Service. 

Gör ett gratis säkerhetstest
Barracuda Vulnerability Manager kan upptäcka en mängd olika säkerhetsfel i applikationer, inklusive alla OWASPs 10 sårbarheter. Läs mer här.