Commaxx POC

Commaxx POC

Testa dina system och applikationer hos oss.

  • Hur fungerar min applikation i en virtuell miljö?
  • Hur är prestandan om jag har min desktop i Azure?
  • Fungerar det med Windows Virtual Desktop?
  • Kan jag köra avancerad grafik i en virtuell miljö?

Dessa frågor, och många fler, får du svar på med hjälp av Commaxx Proof of Concept miljö.

Där kan du testa dina applikationer och system i en virtuell miljö antingen OnPrem hos Commaxx i Solna eller i Azure.

Tag kontakt med din IT partner eller oss på Commaxx så berättar vi mer.