Distansarbete är här för att stanna

Barracuda Commaxx

En ny internationell undersökning som genomförts av Barracuda Networks visar att den pågående pandemin påskyndar många företags planer...

En ny internationell undersökning som genomförts av Barracuda Networks visar att den pågående pandemin påskyndar många företags planer på att flytta all data till en helt molnbaserad IT-miljö. Av samma undersökning framgår att mer än hälften av de 1 000 tillfrågade beslutsfattarna räknar med att fortsätta ett omfattande distansarbete också när krisen är över.

Samtidigt som covid-19 nu ritar om kartan för hur vi arbetar fortsätter säkerhetsfrågan att påverka mycket av utvecklingen. Nära hälften av företagen uppger att de haft minst en IT-säkerhetsincident sedan fler medarbetare övergått till distansarbete. Ännu fler säger att de räknar med att drabbas av ett intrång eller en säkerhetsincident under den närmaste månaden av samma orsak.

Ofta en modernare och säkrare miljö
– Även om de medverkande företagen finns i länder som haft mer omfattande restriktioner än här, ser troligtvis också svenska företag en liknande utveckling och en snabbare övergång till molnet. Vi vet samtidigt att en majoritet av IT-säkerhetsansvariga har lika stort eller större förtroende för publika molntjänster som för lokala driftlösningar, säger Peter Gustafsson, ansvarig för IT-säkerhetsföretaget Barracuda Networks verksamhet i Norden.

– Förtroendet för molntjänster kan delvis förklaras med att molntjänstleverantörerna oftast har resurser att använda en modernare och säkrare infrastruktur än många verksamheter kan med egna lokala drifttjänster. Nu ser vi hur pandemin och ett förändrat arbetssätt bidrar till en ännu snabbare övergång till molntjänstbaserade miljöer, avslutar Peter Gustafsson.

Studien har genomförts av det oberoende undersökningsföretaget Censuswide på uppdrag av Barracuda Networks. Undersökningen bygger på svar från över 1 000 beslutsfattare i USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland.

Kort fakta från undersökningen:

  • 53 procent säger att covid-19 påskyndar planerna att flytta all data till en helt molntjänstbaserad miljö.
  • 56 procent säger att de planerar att fortsätta med ett omfattande distansarbete också när krisen är över.
  • 46 procent har redan haft minst en cybersäkerhetsincident sedan de övergått till distansarbete.
  • 49 procent säger att de förväntar sig ett intrång eller en säkerhetsincident under den närmaste månaden som orsakats av distansarbete.