Datacenter

Sedan uppstarten 2010 har datacenterlösningar varit en central del av Commaxx fokus och del av vår kärnkompetens.

Vi har anpassat oss till marknadens kontinuerliga behov av förändring genom att fokusera på tekniskt ledande leverantörer som kompletterar varandra. 

Med en kombination av hög kompetens och tekniskt ledande leverantörer hjälper vi dig att välja rätt lösning för ert datacenter och era tjänster utifrån era kunders behov. 

Våra leverantörer inom datacenter:

  • Citrix
  • ControlUp
  • Ivanti
  • eG Innovations
  • Parallels