Innesälj och licens

Innesälj och licens handlar om att ge våra partners den bästa rådgivningen och uppföljning i respektive affär.

Licenser och produkter kan vara svårt och komplicerat att förstå, men våra specialister inom innesälj och licens har lång erfarenhet och hjälper dig när det behövs.

Våra tjänster inkluderar bland annat prisförfrågningar, offerter och rådgivning till våra partners. Målet är givetvis att våra partners ska kunna svara sina kunder snabbt och riktigt, och med det bästa priset utifrån sin partnerstatus eller annat affärstekniskt för den specifika affären.

Våra tjänster inom innesälj och licens:

  • Licenskompetens
  • Prisförfrågningar och offerter
  • Partneruppföljning
  • Automatiserade rutiner kring prislistor
  • Upp- och merförsäljning